Pomóżmy Karolowi

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

Jak pomóc

1. Wpłacając pieniądze na subkonto w Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochronny Zdrowia we Wrocławiu, 54-154 Wrocław, ul. Lotnicza 37.

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
45 1240 1994 1111 0000 2495 6839 z dopiskiem „GROCHOL

Uwaga:
Apel o pomoc finansową zamieszczony na łamach prasy bądź w innych mediach traktowany jest jako ogólnopolska zbiórka publiczna, na którą Fundacja ma stosowne pozwolenie.
Wpłaty winny być dokonywane na odrębne konto Fundacji zamieszczone w decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
79 1240 1994 1111 0010 1861 8795 z dopiskiem "GROCHOL"

2. Przekazując 1% podatku dochodowego na rzecz Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochronny Zdrowia we Wrocławiu. KRS Fundacji 0000050135 z dopiskiem "GROCHOL"
Żeby przekazać pieniądze z podatku na leczenie Karola prosimy wypełnić pity zgodnie ze wzorami PIT 36L oraz PIT 37.

UWAGA: Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego.

Pobierz:

PIT 36L PIT 37

3. Informując innych ludzi o Karolu oraz zachęcając do odwiedzenia strony.

4. Umieszczając link do strony Karola na własnej witrynie.