Pomóżmy Karolowi

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

Przekaż 1% podatku
na rzecz Karola Grocholskiego

Wystarczy wypełnić PIT zgodnie z podanym wzorem:

Zeznanie PIT 37
PIT 37 2011

Zeznanie PIT 36L
PIT 36L 2011

Uwaga:Jeżeli podatnik chce przekazać do organizacji pożytku publicznego swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres), to zaznacza rubrykę 127 w zeznaniu PIT 37 lub rubrykę 108 w zeznaniu PIT 36L.